top of page

OVER CONFLICT EN BEMIDDELING

WAT IS BEMIDDELING?

Bemiddeling is een manier om met een conflict om te gaan.

In een veilige context wordt er onder begeleiding een open gesprek gevoerd. In dat gesprek kunnen alle betrokken partijen zeggen wat ze te zeggen hebben, en horen wat gehoord moet worden.

Van daaruit zoeken de betrokken partijen een gezamenlijke oplossing die voor elk van hen klopt en werkt.

WAT IS DE TAAK VAN DE BEMIDDELAAR IN HET BEMIDDELINGSPROCES?

1. De bemiddelaar zorgt voor VEILIGHEID:

  • bewaakt het proces en de vorm van het gesprek,

  • zorgt ervoor dat de betrokken partijen evenwaardig aan bod komen in het gesprek,

  • zorgt ervoor dat de betrokken partijen elkaar horen en zich veilig voelen om te zeggen wat gezegd moet worden.

2. De bemiddelaar is NEUTRAAL: kiest geen partij, beslist niets en stuurt het gesprek niet inhoudelijk.

3. De bemiddelaar is BETROKKEN: is begripvol voor alle betrokken partijen en maakt plaats voor alle standpunten, emoties, belangen en behoeften/noden.

WAT IS EEN CONFLICT?

Een conflict is een klein of groot meningsverschil tussen verschillende mensen. Het verstoort of verhindert de samenwerking. We noemen het ruzie hebben, het oneens zijn, weerstand voelen, ergernis, issues hebben met…

Het toont ons hoe we soms verschillen van mekaar, in wat we denken, vinden, voelen…

Het is vervelend, het zit in de weg.

WAT GEBEURT ER MET ONS IN EEN CONFLICT?

De verschillen tussen mensen veroorzaken lastige emoties: ergernis, frustratie, boosheid, verdriet,… We gaan die emoties liever uit de weg omdat we niet leerden hoe we ze de nodige ruimte kunnen geven. Emoties durven laten 'zijn', is spannend en vraagt moed. Ze liggen nochtans mee aan de basis voor een 'oplossing'

Wat is de taak van emoties in ons systeem?

Het woord 'emotie' komt van ‘emovere’, wat Latijn is voor ‘bewegen’. Ze zijn een barometer voor hoe het met ons gaat: ze bewegen in ons, om ons in beweging te brengen. Zo kunnen we de situatie waarin we ze tegenkomen misschien beter afstemmen op wat we nodig hebben…

Als we daarentegen verkrampen in de emotie, omdat ze pijnlijk of lastig is, of we duwen ze weg, dan missen we de boodschap die deze emotie ons komt brengen. Het is wijsheid over onszelf in die specifieke situatie.

We werken onze frustratie dan soms uit op de persoon die met ons in die situatie staat…

Het helpt als beide partijen op dat moment naar zichzelf kunnen kijken om na te gaan wat er gebeurt. Ze krijgen vanuit dit bewustzijn de keuze om het anders te gaan doen.


kast detail.jpg
Over conflict en bemiddeling: Algemene voorwaarden
bottom of page