top of page

OPRECHT VERBINDEN?

Dit is ons aanbod:

mannetjes.jpg

FAMILIES

Oprecht verbinden in familie-context

In familiale bemiddeling gaan we aan de slag met (sluimerende) conflicten in relaties, (nieuw-samengestelde-) gezinnen en families.


Voorbeelden:

- nieuw-samengestelde gezinnen: een nieuwe dynamiek

- co-ouderschap en ouderschapsplan: samen zoeken om de beste keuzes te kunnen (blijven) maken met elkaar, voor en over de kinderen,

- echtscheiding: samen tot evenwichtige en duurzame afspraken komen ter voorbereiding van de EOT, met veel zorg voor het emotionele proces

- opgroeiende kinderen/nestverlaters: nieuw evenwicht 

- erfeniskwesties: financiële discussies met emotionele onderstroom

...

We gaan het gesprek aan waarin de bemiddelaar bewaakt dat alles gezegd kan worden en alles gehoord kan worden. Alle emoties, meningen, overtuigingen, waarden en normen die spelen in het proces krijgen de nodige plaats. Sowieso wordt de stem van de kinderen meegenomen in de gesprekken, en worden ze (al dan niet fysiek) betrokken in het proces. Op die manier kunnen we met een warme en open geest zo breed mogelijk naar het conflict, de nieuwe situatie en de toekomst kijken.

IMG-20170403-WA0007_edited.jpg

WORKSHOPS

Oprecht verbinden met vaardigheden en ervaringen

Vanuit wie ik ben, vanuit mijn opleidingen en ervaringen werk ik graag een aanbod uit op maat van jouw bedrijf, organisatie of persoonlijke vraag. 

TEAMS

Oprecht verbinden in werk-context

In sociale bemiddeling gaan we aan de slag met collega's in teams en organisaties  (bedrijven, scholen, ziekenhuizen, overheidsdiensten).

Voorbeelden: 

- tussen directies en medewerkers,

- tussen medewerkers of collega's onderling (leerkrachten, artsen, assistenten),

- tussen zaakvoerders of directieleden,

- tussen leden van de raad van bestuur,

- tussen bedrijven onderling,

- tussen leidinggevenden en werknemers,

- tussen ploegbazen en arbeiders

...

Via de tools van Deep Democracy krijgen we zicht op de dynamiek in een groep.

We geven elke betrokkene de kans om hun stem te laten horen en zoeken uit wat er echt speelt. Vanuit die informatie zoekt de groep naar wat nodig is om samen tot meer begrip, een besluit, een afspraak of een oplossing te komen.

handen.jpg

COACHING

Oprecht verbinden met jezelf

Wat is jouw persoonlijke vraag? Waarin loop je vast en wat heb je hierin nodig?

Op deze basis stippelen we een individueel traject op maat uit.

De begeleiding vertrekt steeds vanuit jouw frustraties, emoties en onderliggende noden en behoeften.

Je leert jezelf beter kennen en krijgt meer keuzemogelijkheden om bewuster om te gaan met de mensen en omstandigheden rondom jou. Dit doen we aan de hand van elementen uit de NLP, Deep Democracy, verbindende communicatie, mindfullness- en relaxatietechnieken, rots- en water-methodieken, yoga en beweging of een combinatie hiervan.

Een bemiddelingsproces met jezelf en alle aspecten van jou die aan bod willen komen.

IMG_20170214_121324.jpg
Aanbod: Diensten
bottom of page